Bolest hlavy

Bolí vás často hlava nebo ani „nevíte“, co to bolest hlavy je? Hlava je v tomto ohledu jeden z nejrychlejších indikátorů toho, že něco děláme špatně. Bolest hlavy se dnes řadí mezi tzv. civilizační nemoci – proč? Dalo by se říci, že role hlavy je dnes přeceňovaná, zkrátka ji moc plníme a je tedy „přecpaná“ a pak není divu náš pocit, že nám hlava může „prasknout“. Ale není to až tak jednoduché, pojďme se na tento nepříjemný stav podívat blíže.

Při bolestech hlavy můžeme vysledovat obvykle několik různých příčin. Na čistě tělesné úrovni to může být například přetěžování očí, každodenní práce u počítače, nedostatek spánku ať už z jakýchkoliv příčin, dýchání „zkaženého“ vzduchu po delší dobu, dehydratace, výkyvy hladiny cukru v krvi (jíme příliš sladkého), výkyvy hormonální hladiny (zvl. při menstruaci), špatná činnost některých vnitřních orgánů, zvl. ledvin či jater, málo pohybu na čerstvém vzduchu apod. Najdou se samozřejmě i další, mnohem vážnější, tělesné příčiny bolestí hlavy. I když, jak jistě tušíte, většina z těchto vyjmenovaných mají také svůj vlastní původ v naší psychice (o tom ale v dalších článcích).

Pojďme se teď podívat na bolest hlavy, která má bezprostřední příčinu v psychice.

Velmi často bolí hlava toho, kdo je příliš ctižádostivý, kdo má nadměrné nároky na sebe sama. Takový člověk žije pod neustálým tlakem, nestíhá přemírou práce a musí moc myslet na to, aby vše udělal tak, jak si představuje. Je potřeba si uvědomit hranice svých možností, které má každý jinde, a nepřekračovat je.

Často lidé s bolestmi hlavy příliš přemýšlí, příliš se upínají na řešení nějakého problému pomocí rozumu. Pak se hlava chová jako přetížený stroj. Rozum je mocný nástroj, ale mnohdy se snáze dostaneme k výsledku pomocí intuice a vlastního citu. Je potřeba se pravidelně uvolnit a tzv. si vyčistit hlavu třeba pobytem v přírodě, kdy v hlavě nemáme vůbec nic závažného. V těchto případech také velmi pomáhá soustředěný poslech klasické hudby apod. Práci mozku musíme rovnoměrně rozdělovat mezi levou i pravou hemisféru a nezatěžovat jen jednu (v naší civilizaci je to převážně levá, ta „rozumná“).

Další příčinou těchto nepříjemných bolestí bývají velmi často nějaká trápení, která nás potkávají. Tím hůř jestliže je to trvalejší stav, pak i bolest hlavy je naším stálým průvodcem. V těchto případech pomůže buď co nejrychleji vyřešit problém, který nás trápí, nebo si uvědomit, zda jde o skutečný problém nebo jestli dané situaci nepřikládáme větší význam, než by jí příslušelo.

Může se stát, že někdy člověk žije ve vlastních nereálných představách, které ho spoutávají. Má pocit, že se věci okolo něj, i on sám, musí chovat podle určitých pravidel. Samozřejmě jisté společenské normy i vlastní ideály je potřeba dodržovat, ale jak se říká: „Čeho je moc, toho je příliš.“ Opuštění takových přehnaných ideálů pak člověka uvolní a může se doslova volně nadechnout.

Nesmíme ale vynechat ani strach z něčeho, ať už reálného nebo i jen těžko popsatelného, napětí které cítíme, ale neumíme ho třeba ani vyjádřit. Tady je potřeba si uvědomit, co je příčinou našeho strachu či napětí a vyřešit daný problém nebo někdy i celou skupinu problémů. Někdy také stačí probrat priority uznávaných hodnot, zvážit jejich důležitost z pohledu celého našeho života a případně přeskládat. Občas se pak stane, že díky tomu tíseň zmizí, pocítíme postupně jakési uvolnění a bolest hlavy nás už přestane trápit.

Ve všech těchto situacích musíme také počítat s vlastním pocitem, že do žádné z nich nezapadáme. Tento pocit můžeme mít proto, že uvedené příčiny mohou být  ukryté v našem nevědomí, nevíme o nich, ani nemůžeme vědět, ale ony tam hluboko v nás hlodají bez toho, že bychom si to uvědomovali a nás pak z toho bolí hlava.

Trpíte-li často bolestmi hlavy a víte, že lékaři nenašli žádnou tělesnou příčinu (to si zjistěte v první řadě), zkuste si někdy v klidu sednout a probrat upřímně svůj způsob života, jistě najdete něco, co by mohlo něčemu výše uvedenému odpovídat. Pak si stačí vybrat, buď necháme vše při starém, tedy i s bolestmi hlavy, nebo něco změníme a s bolestí hlavy se rozloučíme.