Příběhy klientů

1. Muž, střední věk

nízké sebevědomí, lehčí deprese, problémy s navazováním kontaktů ve společnosti. V tomto případě se po rozhovoru jevila jako ideální metoda obejmutí vnitřního dítěte. Muž si imaginoval sám sebe ve věku asi 1,5 roku, kdy se viděl opuštěný a plačící v postýlce. Jeho „dospělé já“ po určité době nejistoty dokázalo v představě vzít své „dětské já“ do náruče. Muž přitom navenek začal reagovat silnými pozitivními emocemi. Při příštím setkání mi sdělil, že v každé volné chvíli cítí, že má v náručí sám sebe jako malé dítě a po mnoha letech se zase cítí být opravdu šťastný. Současně má také pocit většího sebevědomí a díky tomu také pociťuje i větší jistotu při setkávání se s jinými lidmi.


2. Žena, střední věk

hvízdání v uších, jejichž příčinu lékaři nedokázali odhalit a klasická léčba nezabírala. Po rozhovoru vyšly najevo vážné spory v rodině. Tyto zdravotní problémy způsobil podvědomý signál: „Už to nechci ani slyšet“. Poté, když si dokázala zvědomnit tuto část svého nevědomí, si také uvědomila, že problémy vždy řešila „vyklizením pozice“. Proto její nevědomí překrylo hvízdáním to, co nechtěla slyšet, ale na vědomé úrovni s tím nedokázala nic dělat. S tímto novým poznatkem se naučila obhajovat svoji pozici, rodinné problémy začala aktivně řešit a následně hvízdání v uších zcela ustalo.


3. Muž, juniorský věk

atopický ekzém, astma, alergie. Tyto problémy trvaly od dětství. Vypráví, že v dětství se rodiče o něj příliš nestarali a vzpomíná také na časté hádky mezi otcem a matkou. Starost rodičů o něj samotného a zmírnění jejich hádek zažíval pouze v obdobích, kdy byl nemocný. Tento stav se mu hluboce uložil do podvědomí, které se pak nemocemi snažilo zajistit péči ze strany rodičů, což ale od nich v současnosti už získat nemohl. Muž si tyto problémy nakonec plně uvědomil, odstěhoval se od rodičů a později navázal pěkný vztah s dívkou. Jeho problémy ustoupily natolik, že mu ošetřující lékař mohl nakonec vysadit většinu léků.


4. Žena, mladá maminka

silné bolesti v zádech, z hlediska klasické medicíny bez nálezu. Léky proti bolesti ani masáže nepomáhaly. Je sama a vychovává dvě malé děti, současně chodí do práce, kde musí často sloužit přesčas. Cítí, „že je toho na ni moc“, ale odmítá pomoc druhých. V dětství ji matka neustále snižovala slovy, že je k ničemu a že z ní stejně nic nebude. Toto „naprogramování“ se jí usadilo v podvědomí natolik silně, že vlastně ovládalo veškeré její jednání. Přemírou práce a snahou dokázat vše sama se snažila samu sebe přesvědčit, že je dostatečně dobrá. Po několika sezeních dokázala toto své naprogramování přeformulovat, začala si vážit sama sebe takovou jaká je, poznala a přijala za vlastní, že nemusí nikomu, ani sobě, nic dokazovat. V práci si řekla o lepší podmínky, které ke svému překvapení dostala, přijala pomoc s dětmi a záda už jí nebolí. Je šťastná a říká, že má pocit jako kdyby se probudila ze špatného snu.


5. Žena, střední věk

časté tuhnutí krku. Při rozhovoru vychází najevo, že navenek sice vypadá suverénně, ale ve skutečnosti tímto chováním jen zakrývá podvědomý strach z lidí a nízké sebevědomí a kvůli tomu je v neustálém napětí. Její chování navenek bylo jakousi strnulou maskou, která ji měla chránit před světem, ale na nevědomé úrovni způsobovala její zdravotní obtíže. Poté, když si přiznala tento svůj stav, si také postupně začala vážit sama sebe, po nějaké době ji opustil strach z lidí a začala vystupovat více přirozeně. Tuhnutím krku už netrpí.


6. Žena, střední věk

problémy s dýcháním, často nemůže ani popadnout dech, avšak z lékařského hlediska zcela bez nálezu. Žena je velmi spoutaná vlastními extrémními morálními postoji a odmítá žít naplno z důvodu nepatřičnosti, cítí se však přitom zneuznaná a nepochopená. Obrazně lze říci, že tuto svoji situaci „nemůže vydýchat”, což ale v tomto případě, kvůli jejím představám, platí doslova. Zdravotní problémy přestaly, když po delší době dokázala přehodnotit svůj postoj k otázkám morálky a díky tomu i vztah ke svému okolí.


7. Muž, střední věk

problémy s klouby prstů, snížená hybnost malých kloubů ruky, deset let neúspěšně léčen klasickou medicínou. Tyto potíže jej výrazně omezovaly především proto, že je aktivním hudebníkem. Po objevení psychických bloků z dětství, které měl skryté v nevědomé oblasti, je postupně dokázal odstranit. Současně s tím se hybnost kloubů plně obnovila, muž může znovu bez problémů hrát.


(uveřejněno se souhlasem klientů)