Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů pro mě je na prvním místě. Zpracovávám jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se, prosím s tím jaké vaše údaje zpracovávám, proč a jak je chráníme. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty starám a nakládám s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Odpovědným a jediným zodpovědným člověkem jsem já, Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. Nedvědice 70, IČO 67602517, živnost evidovaná Městským úřadem Tišnov 625 00 Brno
Vůči vašim osobním údajům určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteřími se zpracováním budou pomáhat.
Moje webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou:
pm-psycholog.cz a všechny subdomény
www.macku.cz
www.oldharp.com
obchod.macku.cz

JAK MNE MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pokud budete mít jakékoli otázky k ochraně svých osobních údajů, neváhejte se na mne obrátit na některé z níže uvedených e-mailových adres. Rád vám na vaše otázky odpovím.
poradna@macku.cz
prednasky@macku.cz
music@oldharp.com

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM A PROČ?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to pro poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů, školení:

e-mailová adresa

V některých případech také:

jméno a příjmení
telefonní číslo
poštovní adresu
fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebuji k účelu plnění smlouvy.
E-mailovou adresu potřebuji, abych vám mohl vytvořit a zaslat přístupy do aplikace a webového rozhraní. Pokud se registrujete na vysílání některého z mýchch webinářů, vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebuji také k zajištění organizace daného webináře. Dále k rozesílání informací, k jejichž odběru se přihlásíte a k zaslání elektronických dokumentů a knih.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý z mých produktů či služeb, potřebuji vaše osobní údaje (fakturační údaje), abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání personalizovaných newsletterů (oprávněný zájem / souhlas)
Vaše osobní údaje (e-mail, případně i jméno), na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Nechci vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sleduji, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažím přizpůsobit obsah těchto e-mailů.
Pokud jste mým zákazníkem vnímám můj oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud ode mne získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budu vám zasílat moje newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení.
Vždy se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na mých kontaktních údajích před pořádáním živé akce.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 3. STRANÁM

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Data zpracovávám sám pomocí webových aplikací společnosti SmartSelling a.s., IČ: 29210372, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastoupené Davidem Kiršem jako členem představenstva a se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno. Tato společnost je v souladu s pravidly GDPR.
Písemnou dokumentaci s vašimi daty (osobní informace z psychologické poradny, zakázky na výroby hudebních nástrojů, kontakty na objednavatele přednášek apod.) uchovávám v zabezpečených skříních, kam mám přístup pouze já.

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako já a zavázali se mi k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.
Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

IP, cookies a jiné online identifikátory

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z mých affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využívám pro zpracování?
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí.
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se zásadami ochrany soukromí.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: poradna@macku.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Toto právo můžete využít zdarma.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo vznést námitku
Pokud se domníváte, že zpracovávám osobní údaje neoprávněně.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník nebo pokud jste ode mne získali vzdělávání zdarma, na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posílám jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovoluji si Vás ujistit, že já i moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tyto zásady zpracování jsou platné od 1.5.2018.