O regresní terapii

 

Jistě jste už slyšeli o regresní terapii. Zde můžeme vidět především dva přístupy.

Tím prvním je skutečný léčebný postup používaný v psychoterapii, kdy se pod vedením psychologů vracíme např. do svého dětství, mládí, do určitých významných událostí našeho života apod. Ve většině případů k tomu stačí rozhovor, případně jen běžná imaginace nebo lehká hypnóza, kdy je klient plně pod kontrolou svého vědomí. Při této metodě můžeme nalézat nevědomé příčiny našich současných problémů. Mnoho lidí ani netuší, jak moc nás právě naše dětství ovlivňuje na nevědomé úrovni. Poté, co si některé takové situace uvědomíme, můžeme je konečně začít zpracovávat a řešit tak současné potíže. V tomto případě jde o zcela regulérní metodu, kterou používá mnoho psychologů, včetně mne.

Při druhém přístupu se můžeme setkat s tzv. regresí do minulých životů. V tomto případě velmi zvažte, proč něco takového chcete absolvovat a komu se doslova odevzdáváte. Ne všichni, kteří tuto terapii provádějí, sami přesně vědí, jak silný nástroj mají v rukou (o to silnější mívají sebevědomí). Zde se totiž dostáváme do nejhlubších oblastí našeho nevědomí, kde mohou být ukryté hodně silné „věci“. Taková regrese vám totiž může přinést nejen zajímavý zážitek, ale může vám i značně ublížit a doslova zničit váš současný život. Jak?

Popíšu vám teď krátce případ, se kterým jsem se setkal ve vlastní praxi. Šlo o klientku, která byla dřívě naprosto zdravá tělesně i duševně a byla úspěšnou podnikatelkou „plnou života“. Ze zájmu o nevšední zážitek šla jednoho dne zkusit „jen tak“ zjistit něco o svých tzv. „minulých životech“.

Tento prožitek v ní ale vyvolal těžkou disociaciativní poruchu, kdy se oddělilo prožívání jejího „Já“ od vlastního těla. Od této chvíle měla pocit, že její tělo už není její. Viděla svoje ruce, nohy, ale vnímala je jako něco cizího, co k ní nepatří. Při pohledu do zrcadla měla pocit, že vidí cizí tvář, kterou nepoznává. Svoji minulost sice znala, ale pouze jako kdyby o tom někde četla, ztratila totiž vědomí o tom, že jsou to její vlastní vzpomínky. Vědomí sebe sama měla doslova roztrhané. V několika okamžicích tak ztratila všechno, ztratila samu sebe. Později vyhledávala pomoc u různých léčitelů a šamanů, kteří její situaci jen zhoršovali. Následná odborná léčba byla prozatím neúspěšná. Klientka je v současnosti v invalidním důchodě, nemůže podnikat a navíc kvůli svým problémům přišla i o rodinu. Kvůli touze zkusit něco neobvyklého se jí zhroutil celý svět.

Abych byl spravedlivý, vím také o lidech, kterým regrese do „minulých životů“ pomohla. Jak už jsem uvedl, hodně totiž záleží na člověku, který do regrese uvádí. Vidím zde ale velké riziko a proto něco takového nedoporučuji.

V žádném případě neodsuzuji léčitele a lidi, kteří se zabývají alternativními metodami léčby. Mnozí z nich jsou znalí svého řemesla a opravdu pomáhají. Jen upozorňuji, že je potřeba pečlivě zvážit, komu se odevzdáváme, protože jako všude jsou i mezi nimi také jen dobří manipulátoři, kteří mohou i ublížit.