Rychlá pomoc v psychologii?

V dnešní době chce většina lidí tzv. “západní kultury” řešit problémy rychle. Pokud máme nějaký zdravotní problém, vezmeme si pilulku a očekáváme, že zabere co nejrychleji, nejlépe do několika minut.

Na problémy psychiky sice také existují určité léky, ale pokud chceme vyřešit nějaký náš problém spojený s psychikou, musíme opustit očekávání rychlosti a smířit se s tím, že řešení psychických problémů vyžaduje čas, většinou hodně času. Vylaďování psychických problémů zabere v nejlepším případě několik měsíců, jsou to ale často i roky.

Neúspěch terapie bývá někdy způsoben i netrpělivostí klienta, který zkrátka nevydrží, chodí často od jednoho psychologa ke druhému a od každého vyžaduje okamžitou pomoc. Tak rychlou pomoc ale dostat nemůže, ke své škodě pak mění psychologa třeba i po jediné konzultaci. Výsledkem je pouze stále sílící přesvědčení, že mu žádný z nich nemůže pomoci. Takto netrpělivému člověku lze skutečně pomoci jen velmi těžko, protože si tímto přístupem sám v sobě vybudovává silný program: “Mě není pomoci”. Odstraňování silně zakořeněných programů pak trvá velmi dlouho.

Dále je potřeba si uvědomit, že psycholog je pouze průvodcem, který pomáhá klientovi, aby si sám v sobě nalezl skryté síly k vyléčení sebe sama, ale není tím, který léčí.

Myšlenka a slovo mají velkou sílu, samo myšlení přímo mění fyzickou strukturu mozku, říkáme, že mozek je plastický. Myšlením dokážeme měnit sami sebe (počítačový expert by řekl, že u člověka jsou hardware a software nerozlišitelné – myšlení určuje strukturu mozku a struktura mozku určuje způsob myšlení). Taková přestavba mozku ale vyžaduje čas a naše úsilí, nejlépe pak ještě někoho, kdo nám v tom může pomoci. Na těchto požadavcích pak závisí úspěch léčby.